2019 gada modeļa sadalnes

 
 

2019. gada modeļa sadalnes tiek izgatavotas atbilstoši AS „Sadales tīkls” 2018. gada iepirkuma tehniskajām prasībām (ID. Nr. IPR-56604). Sadaļņu nosaukumi, apzīmējumi, komplektācija un aparatūras izvietojums veidots atbilstoši iepirkuma prasībām.

AS Energofirma "JAUDA" patur tiesības veikt izmaiņas un labojumu sadaļņu datu lapās un katalogā. Kataloga aktuālākā versija tiek publicēta AS Energofirma "JAUDA" mājas lapā. Datu lapās un katalogā tiek norādīts publicēšanas gads un versijas numurs.

Jauno 2019. gada modeļa sadaļņu korpusi izgatavoti no 1,5 mm bieza cinkota tērauda lokšņu materiāla atbilstošiLVS EN 10346:2015. Lokšņu cinka pārklājuma biezums 600g/m2(cinka slāņa biezums 42µm). Šis cinka slānis veido sadalnes korpusa aizsargpārklājumu un nodrošina noturībai apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 (LVS EN ISO 12944-2:2012).

Ja nepieciešams dekoratīvs pārklājums, tad tas pasūtāms atsevišķi. Dekoratīvā pārklājuma krāsas tonis ir RAL7032, RAL7035 vai cits pēc RAL paletes. Dekoratīvais pārklājums ir UV starojuma noturīgs polimēru pārklājums, kas tiek uzklāts ar pulvertehnoloģijas metodi. Pārklājums kas atbilst korozijas noturībai apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 (LVS EN ISO 12944-2:2012).


Visu sadaļņu pamatnes izgatavotas no 2,5 mm bieza tērauda, kas pēc tam tiek karsti cinkotas. Cinka slāņa biezums 70 µm.

2019. gada sadaļņu aksesuāri nav savstarpēji apmaināmi ar iepriekšējo modeļu sadalnēm. Atbilstoši AS „Sadales tīkls” 2018. gada iepirkuma tehniskajām prasībām (ID. Nr. IPR-56604) AS Energofirma „JAUDA” sadalnes un to pamatnes ir saderīgas ar citu ražotāju sadalnēm un pamatnēm, kas izgatavotas atbilstoši šīm prasībām.

AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekāda veida (t.sk. materiāla u.c.) atbildību par 2019. gada modeļa sadaļņu atbilstību iepriekš izstrādātiem projektiem ar cita ražotāja vai vecāka modeļa gada sadalnēm.

Jaunais 2019. gada modeļa sadaļņu pilota katalogs ir lejupielādējams, lūdzam izmantot pogu "Sadaļņu tehniskais katalogs".

Sadaļņu cenas precizēt pie pārdošanas menedžeriem.