Brīvgaisa atdalītāji līdz 24kV

 

Atdalītāji SA 24 paredzēti 20 kV maiņstrāvas līniju un elektrisko aparātu komutācijai ar nelielām slodzes strāvām. Derīgi uzstādīšanai un ekspluatācijai āra apstākļos, pie apkārtājās vides temperatūras no – 45°C līdz + 40°C un līdz 1000 m virs jūras līmeņa, tīklos ar izolētu vai kompensētu neitrāli. Atdalītāju novietošana paredzēta vienstatņa un portāla tipa koka balstos, kā arī speciālas konstrukcijas metāla balstos

Atdalītāju uzstādīšana paredzēta vienstatņa un portāla tipa koka balstos, kā arī speciālas konstrukcijas metāla balstos. Iespējams izgatavot arī citus atdalītāja izpildījuma variantus un citus uzstādīšanas veidus. Brīvgaisa atdalītājus ir iespējams modificēt un nodrošināt ieslēgšanu/atslēgšanu no attāluma – ar distances vadību. SA 24 brīvgaisa slodzes atdalītāji ir tā konstruēti, lai transportējot un uzglabājot tie aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas, kā arī būtu viegli uzstādāmi.

Nominālais spriegums, kV 20
Lielākais darba spriegums, kV 24
Frekvence, Hz 50
Nominālā darba strāva, A 200*
Termiskās noturības strāva, (1 sek.), kA 12,5
Atslēdzamās slodzes strāvas: galvenokārt aktīva slodze, A (100 ieslēgšanas – atslēgšanas cikli) reaktīva slodze, A (20 ieslēgšanas – atslēgšanas cikli) 25
15
Pieļaujamās slēgšanas reizes no mehāniskā viedokļa, n 2000
Apkārtējās vides temperatūra °C -60..+40

* Nepieciešamības gadījumā energofirma izgatavo atdalītājus ar pieļaujamo strāvu līdz 400 A. Atdalītāji atbilst prasībām, kas noteiktas IEC 129-84 un ГОСТ 689-90 standartos.