Sadalnes, rūpnieciskās komponentes. Modulārā tehnika